அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு… கு ளிக் கும் போது இதை தேய்த்து குளித்தால் தொடைக்கருமை கரைந்து கா ணம ல் போகும்…!!

health

ஒரு சிலருக்கு தொடை பகுதியில் கருமையாக இருக்கும். தொடை இடுக்குகளில் இது காணப்பட்டு தொடை அழகியே கெடுத்து விடுகிறது. குளிக்கும் போது சோப்புக்கு பதிலாக இதை தேய்த்து குளித்து வந்தால் தொடை இடுக்குகளில் இருக்கும் கருமை நீங்கி விடும்.

நாம் வீட்டில் இருக்கும் பொருளை வைத்தே அதை சரிசெய்யலாம். எப்படி என்று இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்க..

இதோ அந்த வீடியோ…