அட கடவுளே பிரபல இசையமைப்பாளர் உடல் நலக்கு றைவால் தி டீர் ம ரணம்- வெளியான தகவலை கேட்டு சோ கத்தில் ஆ ழ்ந்த ரசிகர்களும் திரையுலகப் பிரபலங்களும் ..!!

சினிமா

அட கடவுளே பிரபல இசையமைப்பாளர் உடல் நலக்கு றைவால் தி டீர் ம ரணம்- வெளியான தகவலை கேட்டு சோ கத்தில் ஆ ழ்ந்த ரசிகர்களும் திரையுலகப் பிரபலங்களும் ..!!

சமீபகாலமாக பல பிரபலங்கள் இற ப்புக்குள்ளாவது ரசிகர்களிடமும் திரையுலகளிலும் பெரும் சோ கத்தை க்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன . இப்படி இருகையில் கடந்த பிப்ரவரி 6ம் பாடகர் லதா மங்கேஷ்கரன் ம ரணம் அடைந்த செய்தி ரசிகர்களுக்கு க டும் அதி ர்ச்சி யைக் ஏறுபடுத்தியது .

மேலும் அவர் கொ ரோ னாவால் பா தி க்கப்பட்டு அவர் மும்பையில் உள்ள Breach Candy ம ரு த்துவ மனையில் சி கி ச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சி கிச் சை பலன் பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

வெளியான தகவலை கேட்டு கத றிய லும் குடும்பத்தினர் .. சோ கத்தில் வா டும் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..