அட கடவுளே , பிரபல முன்னணி நடிகை தூ க் கி ட்டு த ற் கொ லை !!! வெளியான தகவலை கேட்டு சோ கத் தில் க த றும் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!

சினிமா

அட கடவுளே , பிரபல முன்னணி நடிகை தூ க் கி ட்டு த ற் கொ லை !!! வெளியான தகவலை கேட்டு சோ க த் தி ல் க த று ம் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!

கொல்கத்தா மாநிலத்தில் வசித்து வரும் பிரபல முன்னணி நடிகை பல்லவி தேய் பல சீரியல்களில் நடித்து புகழ்பெற்றவர். இவர் தனது நண்பர் சாக்னிக் சக்ரபோர்த்தி என்பவருடன் லிவிங் டூ கெதர் முறையில் வாழ்ந்து வந்துள்ளார்.இந்நிலையில் தான் வசித்து வந்த வீட்டில் மின்விசிறியில் தூ க் கி ட்டு ம ர் ம மா ன முறையில் த ற் கொ லை செய்து கொண்டுள்ளார் ..

சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் ம ர ண த்தின் ம ர் மம் வி ல காத நி லை யில், சில நாட்களுக்கு முன்பு கேரளாவைச் சேர்ந்த பிரபல நடிகை சஹானா திருமணமான ஒரே வருடத்தில் ம ர் ம மான முறையில் ம ர ண ம் .இந்நிலையில் பிரபல நடிகை பல்லவி தேயின் ம ர ண ம் ரசிகர்களை பெரும் சோ க த் தை யும் அ தி ர் ச் சி யை யும் ஏற்படுத்தியுள்ளது . பிரபல நடிகை பல்லவியின்

உ ட லை பி ரே த ப ரி சோ த னை க்கு அனுப்பி வைத்துள்ள போ லீ சா ர் தீ வி ர வி சா ர ணை செய்து வருகிறார்கள் . பி ரே த ப ரி சோ த னை அ றி க்கை வந்த பின்பே இது கொ லை யா அல்லது த ற் கொ லை யா? என்று தெரியவரும் நிலையில், பிரபல நடிகை பல்லவியின் நண்பர் சாக்னிக்கிடம் பொ லி சார் தீ வி ர வி சார ணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.