அட பாவமே பிரபல நடிகையை கொ டூர மாக தா க் கிய கணவர்.. ம ரு த்துவ ம னையில் தீ விர சி கிச் சை யில் தி டீர் என்று அனுமதி.. க தறிய லும் குடும்பத்தினர் .. அ தி ர்ச் சியில் திரையுலகம் ..!!!

சினிமா

அட பாவமே பிரபல நடிகையை கொ டூர மாக தா க் கிய கணவர்.. ம ரு த்துவ ம னையில் தீ விர சி கிச் சை யில் தி டீர் என்று அனுமதி.. க தறிய லும் குடும்பத்தினர் .. அ தி ர்ச் சியில் திரையுலகம் ..!!!

பிரபல மாடலும், க வர் ச்சி நடிகையுமான பூனம் பாண்டே அவரது கணவரால் கொ டூ ரமாக தா க்க ப்பட்டு தற்போது ம ரு து வமனையில் சி கி ச்சை பெற்று வருவதாகவும், இவரது கணவர்சாம் பாம்பேவை பொ லிசா ர் அ தி டியாக கை து செய்துள்ள ச ம் பவம் அ திர் ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 10ம் தேதி தொழிலதிபரும் தயாரிப்பாளருமான சாம் பாம்பேவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இருவரும் தேனிலவுக்காக கோவா சென்ற இடத்தில் த க ராறில் ஈடுபட்டனர். கணவர் தன்னை அ டி த்து சி த்ர வதை செய்ததாக பொ லி சார் பு கார் அளித்தார். பின்னர் இருவரும் ச ம ரச மாகி இணைந்தனர்.

இந்தநிலையில் இருவருக்கும் மீண்டும் நேற்று த க ராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அதில் பூனம் பாண்டேவை சாம் பாம்பே ச ர மா ரி யாகத் தா க் கியு ள்ளார். இதில் அவர் தலை, முகம் மற்றும் கண்களில் கா யம் ஏற்பட்டதை அடுத்து அவர் ம ரு த்து வம னை யில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.