அட முதல் மனைவி இ றந் ததால் 50 வயதில் 30 வயது இ ளம் பெண்ணை இரண்டாம் திருமணம் செய்து கொண்ட பிரபல தயாரிப்பாளர்!! அட இவரா இப்படி செய்தது.. அ திர்ச் சியில் ரசிகர்கள்…!!

சினிமா

உலகையே ஆ ட்டிப் ப டைத்து கொண்டிருக்கும் கொ ரா னா பா திப்பு அதிகரித்து கொண்டு இருக்கிறது. அந்த நாடுகள் பா திப்பி னை க ட்டுப்ப டுத்தவும், த டுக்க வும் பல முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. ஆனால் அதற்காக ஊ ரடங் கை செயல்படுத்தி ப ரவா மல் பா துகா த்து வருகிறது.

மேலும் தற்போது இந்தியாவில் மூன்றாவது நிலை ஊ ரடங் கை அ மல்படு த்தி வருகிறது. மக்கள் அனைவரும் அ த்தி யாவசி ய பொருட்கள் வாங்க வெளியில் வர சூழல் இருந்து வருகிறது. லா க்ட வுனா ல் சினிமாத் துறையில் இருக்கும் அனைவரும் பாதித்தி வரும் நிலையில் படப்பிடிப்பு துவங்குமா என்ற கேள்வி எ ழு ந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் பிரபல தெலுங்கு தயாரிப்பாளராக இருந்து வரும் தில் ராஜு திருமணம் செய்துக் கொண்டார். ஏற்கனவே அனிதா காரு என்பவரை திருமணம் செய்து வாழ்ந்து வந்தார் தில் ராஜு. சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அவர் ம ரணம டைந்து ள்ளார்.

இதனால் இரண்டாம் திருமணம் பற்றி யோசித்து வந்த தில் ராஜு, தேஜ்ஸ்வனி என்பவரை இரண்டாவது திருமணம் செய்துள்ளார். உறவினர்கள், நண்பர்கள் ஆசியுடன் திருமணம் நடைபெற்றது. தற்போது 50 வயதில் குறைந்த வயது பெண்ணை திருமணம் செய்யலாமா என்று பலர் கே ள்வி எ ழுப்பி வருகின்றன.