அம்மா செய்த சிறு த வறு என்ன ஆனது தெரியுமா?? குழந்தைகள் உள்ள அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ…!!

Videos

ம ரண ம் என்பது மனிதர்களுக்கு எப்படி வேணாலும் வரலாம். இப்படி தான் வரும் என்று யாரும் சொல்ல மு டியா து. அதுமட்டுமின்றி ஒருவரின் அலட்சியம் இன்னொருவரின் உ யிரை யை ப றித் து விடுகிறது. ஒரு பெண்ணுக்கு 6 மாதமாக இருக்கும் போது பி ரச வ வ லி ஏற்பட்டது.

வீட்டில் இருக்கும் அனைவரும் என்ன செய்வதென்று தெ ரியா மல் எதுக்காக இந்த மாதிரியான வெளி ஏற்படுகிறது என்று பயந்து போய் இருந்தன. உடனே அவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் ம ருத்து வமனை க்கு அழைத்து சென்றன. மருத்துவர்களும் அந்த பெண்ணை முழுமையாக ப ரிசோ தனை செய்து பார்த்து விட்டு வலி வந்திருக்கு என்று கூறினார்கள்.

உடனே அந்த பெண்ணின் கணவர் மற்றும் வீட்டில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் குழந்தையை வெளியே எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். பத்து மாதம் ஆவதற்குள்ளே மருத்துவர்களும் குழந்தையை வெளியே எடுத்தன. ஆனால் அந்த குழந்தையின் எடை வெறும் 200 கிராம் தான் இருந்தது.

ஆனால் குழந்தை ரொம்ப ப லவீன மாக இருக்கு என்று கூறினார்கள். அதன் பிறகு என்ன அச்சு என்று இந்த வீடியோவை பாருங்க…

இதோ அந்த வீடியோ…