இணையத்தில் பல கோடி பேர் பார்த்து கண் க லங் கிய வீடியோ… அம்மா என்ற சொல்லுக்கு ஜாதி, மதம் எதுவும் கிடையாது…!!

வைரல் வீடியோ

இந்த வீடியோ இணையத்தில் பல கோடி பேர் பார்த்து க ண்க லங்கி உலகத்தில் மனிதர்களிடையே அம்மா என்ற வார்த்தைக்கு ஜாதி, மதம் எதுவும் கிடையாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த தகவல் பற்றி  தெளிவாக தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்க விஷ இதோ…