இது என்ன புதுசா இருக்கு… இந்த கிராமத்தில் 27 வருடமாக ஆண்கள் இ ல்லா மல் பெண்களுக்கு எப்படி குழந்தை பி றக் கிறது? உண்மை தெரிந்தால் அ திர் ச்சி யாகி டுவீ ங்க…!!

Fun Facts Videos

உலகில் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு கிராமத்தில் ஆண்களே கி டையா து. ஆனால் இந்த கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள் குழந்தை பெற்று கொள்கிறார்கள் அது எப்படி ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் அல்லது சுமார் 27 வருடங்களாகவே இந்த கிராமத்தில் இப்படி தான் நடந்து வருகிறது. ஆனால் இது திருமணம் ஆகவில்லை என்றால் இந்த இடத்திற்கு சென்று நீங்கள் விரும்பும் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம்.

ஆனால் அதற்க்கு அவர்கள் ஒரு வி தி முறைகளை செய்து வருகிறார்கள். அது என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள இந்த விடியோவை  பாருங்கள். இந்த நாட்டிற்கு இது வரைப் யாருமே சென்று எந்த ஒரு பெண்ணையும் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. இது குறித்து தெளிவாக தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்க…