இது ஒரு உண்மை ச ம்ப வம்… ஒரே பி ரச வத் தில் 17 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த தாய்… வீடியோவை பார்த்தா ஆ ச்ச ரிய ப்ப டுவீ ங்க…!!

Videos

அமேரிக்கா நாட்டில் உள்ள ஒரு பெண் ஒரே பி ரச வத் தில் 17 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தாங்க. ஒரு பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்தாலே சந்தோசமாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு பெண் ஒரே பிரசவத்தில் 17 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்துள்ளார். என்று சொல்லும் போது இது சில பேருக்கு ஆ ச்ச ரிய மாக தான் இருக்கும்.

ஆமாங்க இது உண்மையாக நடந்த சம்பவம் இது குறித்து முழுசா தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்க..