இதை வெறும் 7 நாட்கள் சாப்பிட்டலே போதும்… உங்க தொ ப்பை மற்றும் இடுப்பில் உள்ள கொ ழுப் பு ஐஸ் போல் க ரைந் து விடும்…!!

health Videos

ஒரு சிலருக்கு பெரிய பி ரச் சனை யாக இருப்பது உடல் எடையை கு றைப் பது தான். இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நாம் உண்ணும் உணவு தான். அதுமட்டுமின்றி நம் உடலில் கெட்ட கொழுப்புக்கள் அதிகரிக்கும் போது நம்முடைய உடல் எ டையும் அ திக ரிக்கி றது. பல பேர் இந்த உடல் எடையை குறைக்க பல விதமான டயட்களை செய்து வருகின்றன.

உடல் எடை அதிகம் உள்ளவர்கள் நம் வீட்டில் இருந்தே இதை குறைக்கலாம். எப்படினு இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்..

வீடியோ இதோ..