இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் குழந்தை யாரென்று தெரியுமா.? அட பிக்பாஸ்யில் கலந்து கொண்ட பிரபல முன்னணி நடிகையா.? யாருன்னு பாருங்க நீங்களே அ தி ர்ச்சி ஆகிடுவிங்க..!!

சினிமா

தற்போது சி னிமா து றையில் இருக்கும் சிலர் ஆ ரம்ப காலக ட்டத்தில் டிவி சேன ல்களில் சி றிய கதாபா த்திரங்களில் தோ ன்றி அதன்பி றகு தான் சி னிமா து றையில் தனக்கெ ன்று ஒரு இடத்தை பிடி க்கின் றார்கள். அதில் லாஸ்லியா ஒரு இல ங்கையில் ஒரு தனியார் தொலை க்கா ட்சியில் செய்தி வாசி ப்பா ளராக பணி புரிந்த வ ந்தார்.

அதன்பிறகு இவர் பி க்பாஸ் த மிழ் சீசன் 3 இல் கலந்து கொ ண்டார். பி க்பாஸில் லொ ஸ்லியா கென்று ரசிக ர்கள் பட் டாளம் கிடைத்தது. மேலும், லாஸ் லியாவும் க வினும் கா த லித்து வருகி றார்கள் என்று பல செ ய்திகள் வெளிவ ந்தது.

அதும ட்டும ல்லாமல் இயக்குனர் சேரன் லா ஸ்லியாவை அவரது இன்னொரு மக ள் என்று கூறியி ருந்தார். அந்த அளவிற்கு லா ஸ்லியா அனைவர் ம னதிலும் இட ம்பிடி த்தார். பிக்பாஸ் சீசன் 3 முகேன், தர்ஷன் மற்றும் லா ஸ்லியாவை வை த்துதான் நகர் ந்தது.

பி க்பாஸ் வீ ட்டை வி ட்டு வெ ளியே வந் ததும் லா ஸ்லியாவும் க வினும் அவ ர்களது வே லையை செய்து வருகி றார்கள். மேலும், லாஸ்லி யாவின் தந்தை இ ற ந் த பின் தற்போது அவர்கள் மற்றும் லாஸ் லியாவின் குடு ம்பம் அந்த சொ கதியி ல் இருந்து கொ ஞ்சம் கொ ஞ்சமாக மீ ண்டு வருகி ன்றது.

அதனை தொர் டந்து பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சிக்கு பின்னர் இவர் ஆ ரியுடன் ஒரு திரைப்ப டத்தில் கமி ட் ஆனார். அந்த திரைப்ப டத்தை தொட ர்ந்து, லொ ஸ்லியா மற்றும் ஹர்பஜன் சிங்க் இணை ந்து நடித்த திரை ப்படம் தான் ஃப்ரெண்ஷிப். இந்திய கிரி க்கெட் அ ணியில் மிகப் பிர பல மான வீரர் ஹ ர்பஜன் சிங்.

 

இவர் கிரி க்கெட் தவிர சி னிமா திரைப்பட ங்களிலும் நடித்து வரு கிறார். இந்த திரைப்ப டத்தில் ஹர்பஜன் சிங் குக்கு ஜோ டியாக லொ ஸ்லியா நடி த்தார். அதனை தொடர்ந்து தற்போது நடிகை லா ஸ் லியாவின் சி றுவ யது புகை ப்படம் ஒ ன்று வெ ளி யானது.

அதனை பார் த்த ரசிக ர்கள் இது அட, லாஸ் லியாவா என்று கே ட்டு அந்த புகைப்ப டத்தை ச மூக வலை தள ங்களி ல் ஷே ர் செய்து வருகி ன்றனர். அந்த புகை ப்படம் தற்போது வை ரளா கி கொ ண்டு இருகி ன்றனர். இதோ அந்த புகை ப்படம்..