இனி கொ ழுப் பு க ட் டி க ரைய ம ருத் துவ மனை க்கு செல்ல வே ண்டா ம்… அதன் மேல் இதை ஒரே ஒரு முறை த டவி னால் போதும்…!!

health Videos

பொதுவாக மனித உடலில் இருக்கும் உறுப்புக்கள் இயங்குவதற்கும் உடலின் சில தேவைகளுக்கும் கொ ழுப் பு சத்து மிக அவசியம். நாம் உண்ணும் உணவுகளில் பல வகையான  கொ ழு ப்பு சத்து அதிகம் உள்ளது. இந்த கொ ழுப்பு ஒருவரின் உடலில் அளவுக்கதிகமாக சேர்ந்து விட்டால் பல நோ ய்க ளை ஏற்படுத்தும்.

அதில் ஒன்று உடலின் தோ லுக்கு அ டியி ல் ஏற்படும் கொ ழுப் பு கட்டி. இதற்கு உடனடி பலன் தரும் மருந்துகள் இ ல்லை யென்றாலும் சில சித்த வைத்திய முறைகளை கடைபிடிப்பதால் இந்த கட்டிகளை போ க்கலா ம்.

நம் உடலில் ஆங்காங்கே தோ லுக் கு அ டியில் சிறு சிறு வீ க்க ங்க ள் முதலில் ஏற்பட்டு அது சில நாட்களில் க ட்டி களா கும். ஒரு சிலருக்கு இந்த க ட்டி களை தொடும் போது சிறிது வ லியி ருக் கும். இதை எப்படி சரிசெய்வதென்று இந்த வீடியோ பாருங்க.. உங்களுக்கு புரியும்..