இரவில் தூங்குவதற்கு முன் இதை மட்டும் குடித்தால் போதும்… அசால்டா 10 கிலோ எடையை கு றைக் கலாம்… வீடியோ இதோ…!!

Videos

இப்போ இருக்கும் காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் தொப்பை பி ரச் சனை யால் ரொம்பவே போ ராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த தொப்பையை குறைக்க பல போ ராட்ட ங்கள் நடந்துக்கோடு தான் இருக்கிறது.

அதுமட்டுமின்றி நாம் என்னென்னமோ செய்து பார்க்கிறோம். ஆனால் தொப்பை மட்டும் குறைய மாட்டேங்கிது ஆனால் வீட்டில் இருக்கும் இந்த பொருளை வைத்து நாம் தொப்பையை குறைக்கலாம்.

இதோ அந்த வீடியோ…