உங்கள் வீட்டில் இருக்கும் டாய்லெ ட்டை கி ளீன் பண்ண இந்த ஒரு பொருள் இருந்தாலே போதும்… இது தெ ரியா ம இத்தனை நாளா க ஷ்ட ப்பட் டு இருக்கீங்களா? இதோ…!!

Videos

வீட்டை சுத்தம் செய்வதற்கு பொதுவாக கடைகளில் பல பொருட்கள் விற்று வருகிறார்கள். அதுவும் டா ய்லெட் கி ளீன் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு பல பொருட்கள் டிவியில் கூட விளம்பரம் செய்து வருகிறார்கள். அதிலும் நடிகை மற்றும் நடிகர்களை கொண்டு வியாபரம் செய்து வருகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவ்வளவு பெரிய விலை உயர்ந்த பொருட்கள் எதுவும் வே ண்டா ம்.

நீங்கள் உங்க வீட்டில் இருக்கும் சில பொருட்களை வைத்து இந்த சுத்தம் செய்யலாம். எப்படினு  இந்த வீடியோவை பார்த்தால் இனி நீங்கள் பணம் கொடுத்து வாங்க மாட்டீர்கள். இதோ நீங்களே வீடியோவை பாருங்கள்…

இதோ அந்த வீடியோ…