உங்க முகத்தில் இருக்கும் ம ருக் களை ஒரு நிமிடத்தில் உ திர மு ட்டை ஓடு போதும்… எப்படி தெரியுமா? வீடியோ பாருங்க இதோ…!!

health Videos

நம் முகத்தில் மருக்கள் வருவதற்கு முக்கிய காரணம் ஒரு வகையான வை ரஸ் தான். இது முகம், கழுத்து, முதுகு போன்ற பகுதிகளில் வருகிறது. இதை வீட்டிலிருந்தே சரி செய்வது எப்படி என்று இந்த வீடியோவை பாருங்க..

இதோ அந்த வீடியோ…