உங்க முகம் கருப்பா அ சிங் கமா இருக்கா? 1 முறை இந்த இலை வச்சி முகத்தில் இப்படி பண்ணிணா போதும்… முகம் பளபளன்னு ஆகிவிடும்….!!

health

பெண்களை பொறுத்தவரை ஒவ்வொருவருக்கும் அழகாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனதில்  இருக்கும். அதிலும் குறிப்பாக கருப்பாக இருப்பவர்கள் வெள்ளையாக மாற பல அழகு நிலையங்களுக்குச் சென்று நிறைய பணம் செ லவ ழிப் பார் கள். அழகு என்பது வெளிப்புறத் தோ ற்ற த்தில் இ ல்லா விட்டாலும் இன்றைய காலகட்டத்தில் யாரும் ம திக் க மா ட்டா ர்கள்.

பலர் அழகு என்பது வெள்ளையாக இருந்தால் தான் என்று நினைக்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அழகு என்பது சருமத்தில் எ வ்வி த பி ரச் சனை களும் இ ல்லா மல், சருமத்தை அழகாக மென்மையாக வைத்துக் கொள்வதில் தான் உள்ளது. அதற்காக தினமும் 10 நிமிடம் செலவழித்தாலே போதும், சருமமானது அழகாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும்.

நாம் வெள்ளையாக மாற பயன்படுத்தும் ஃபேர்னஸ் க் ரீம் களா ல் ப க்க வி ளை வுக ள் ஏற்படுகின்றன.  நாம் தினமும் இரவில் ப டுக் கும் முன் இதை செய்து வந்தாலே நல்ல அழகான சருமத்தைப் பெறலாம்.  ஒரு முறை இதை போடுங்க முகம் பளிச்சென்று வெள்ளையாக மாறி சருமத்தில் சு ருக் கம் இ ல்லா மல் இருக்கும்.