என்னது… 1000 மடங்கு சக்தி வாய்ந்த இந்த இலை… நீங்கள் 100 கா ளைக ளின் வ லிமை கொண்டவர்களாக மா றுவீ ர்கள்…!!

health Videos

மருள் ஊமத்தம் இந்த செடி அதிக மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது. இதன் இலையை நன்கு கழுவி காயவைத்து போடி செய்து இதை பால் அல்லது சுடு நீரில் கலந்து குடித்து வந்தால் ஆண்களுக்கான ஆண்மை பி ரச் சனை, ம லட் டுத் தன் மை, குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்க அருந்தி வரலாம்

இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் உடனே குணமாகி விடும். மேலும் இது தெளிவாக தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பார்த்து பயனடையுங்க.. வீடியோ இதோ…