ஒரே வாரத்தில் நம் உடலில் ஏற்படும் இந்த கொ ழுப் பு க ட்டி யை நிரந்தரமாக க ரைய எளிய வீட்டு வைத்தியம் இதோ…!!

health Videos

கொ ழுப் புக்க ட்டி வருவதற்கான காரணம் என்னவென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருக்கும் செல்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக திரண்டு உருவாக கூடியது தான் இந்த கொ ழுப்பு க்க ட்டி. இது தலை, கை, கால், முதுகு போன்ற பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடியவை.

அதுமட்டுமின்றி இந்த கொழுப்புக்கட்டி உடலில் ஏற்படுவதால் நமக்கு எந்தவிதமான ஆபத்தய்யும் ஏற்படுத்தாது. இதை சரிசெய்வதற்கு வீட்டில் இருக்கும் சில பொருட்களை வைத்தே இதே குணப்படுத்தலாம். வீடியோ இதோ…