கணவரை இ ழந்த நடிகை மீனாவிற்கு இன்று திருமண நாள்… இந்த வருடம் அவர் கூட இருக்க கொ டுத்து வை க்கல… மீனாவின் திருமண நாள் பதிவு…!!

சினிமா

நடிகை மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர் கடந்த மாதம் 28ம் தேதி உடல் நலக் கு றைவு காரணமாக உ யிரி ழந்தார். இன்றைய தினம் மீனா -வித்யாசாகரின் திருமண நாள். கடந்த 2009ல் இதே நாளில் இவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்துக் கொண்டனர். அதன் படி இருவருக்கும் இன்று 13வது ஆண்டு திருமண நாள்.

மேலும் கடந்த 28ஆம் திகதி கணவர் இ றந்த வுடன் அவரின் இ றுதிச் ச டங்குக ளை தானே முன் நின்று நடத்தினார் மீனா. கணவரின் அ ஸ்தியுடன் அவர் நடந்து வந்தது அனைவரையும் கண் க லங்க வைத்தது.

மீனாவின் கணவர் வித்யாசாகர் இ றந்து சில நாட்களே ஆன நிலையில் இன்றைய தினம் தனது கணவர் இ ல்லாத முதல் திருமண நாளை எதிர் கொண்டுள்ளார். கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் தனது கணவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வானவில் போன்றவர் என்று இருவரின் புகைப்படத்துடன் பதிவிட்டிருந்தார்.

மேலும் இந்நிலையில் இன்றைய தினம் வித்யாசாகர் இ ல்லாத கொ டுமை யை அனுபவித்து வருகிறார்.