கு டிப் பதா ல் ம ஞ்ச ள் கா மா லை ஏற்படுமா? ம ஞ்ச ள் கா மாலை யின் அறிகுறிகள் என்ன? மஞ்சள் கா மாலை யை குணப்படுத்துவது எப்படி??

Videos

நம் உடலில் முக்கியமான உறுப்பு கல்லீரல் தான். நாம எப்போமே கையில் இருக்க கூடிய நல்ல விஷயங்களை விட்டு விடுவோம். நம்மிடம் இல்லாத அல்லது வெளிமாநில அல்லது வெளிநாட்டுக்காரர் பயன்படுத்தும் பழக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுவோம்.தமிழர்கள் நம்மிடம் இல்லாத கலாச்சாரமா, மருத்துவமா, உணவு முறையா. என்ன தான் நம்மிடம் இல்லை.  கு டிப் பதா ல் ம ஞ்ச ள் கா மா லை ஏற்படுமா? ம ஞ்ச ள் கா மாலை யின் அறிகுறிகள் என்ன? மஞ்சள் கா மாலை யை குணப்படுத்துவது எப்படி??

நம்மிடம் இல்லாத மூலிகையா, எல்லா விதமான நோய்க்கும் நம்மிடம் தீர்வு இருக்கிறது என்றே சொல்லலாம்.இதில் சிக்கலான விஷயம் என்னவென்றால் நம் முன்னோர்கள் எழுதி வைத்திருந்த பல புத்தகங்கள் தற்போது இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.அப்படி அனைத்திற்கும் எளிய தீர்வினை கொண்டிருந்தோம்,தற்போது ஒரு சில நபர்கள் சித்த மருத்துவ குறிப்புகளை மக்களுக்கு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கு டிப் பதா ல் ம ஞ்ச ள் கா மா லை ஏற்படுமா? ம ஞ்ச ள் கா மாலை யின் அறிகுறிகள் என்ன? மஞ்சள் கா மாலை யை குணப்படுத்துவது எப்படி??  பயன்படுத்த இந்த வீடியோவில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் சந்தேகங்களுக்கு அந்த சேனல் ஓனரிடமோ அல்லது அருகிலுள்ள சித்த மருத்துவரிடமோ கேட்டு பின்பு பயன்பெறுமாறு வலியுறுத்துகிறோம்.நன்றி.

இதோ அந்த வீடியோ..