கை, கால், நரம்பு சு ருட் டை எடுக்க நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய எளிய வழி இதோ…!!

health Videos

சிலருக்கு கை மற்றும் கால்களில் ந ரம் புகள் நன்கு பு டைத் துக் கொண்டு தெரியும். இதனால் கைகள் வ யதான வர்கள் போன்று அ சிங் க மாக இருக்கும். பொதுவாக வயதாகும் போது தான் இந்த மாதிரியான தோ ற்ற ம் இருக்கும்.

ஆனால் சிலருக்கு இ ளமை யிலே யே கை, கால்களில் ந ரம் புக ள் தெரிந்தால் அதற்கு வேறு என்னவெல்லாம் காரணமாக இருக்க முடியும் என்று இந்த வீடியோவை பாருங்க..