கோழியை கழுவுபவர்கள் இந்த உண்மையை த வறா மல் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்… கோழியின் கொ டூர மான உண்மைகள் இதோ…!!

Videos

ஒரு காலத்தில் கோழியை சமைக்கும்  என்றாலே ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும். வீட்டில் ஏதாவது ஒரு விசேஷம் நடந்தால் சிக்கன் சமைப்பாங்க. ஆனால் தற்போது இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் சிக்கன் இல்லாமல் பல பேர் சாப்பிடக் கூட மாட்டார்கள்.

அந்தளவுக்கு சி க்க னுக்கு அ டிமை யாகிட் டாங்க. அதுவும் ஞாயிற்று கிழமை வந்துவிட்டால் சொல்லவே வேண்டாம். எல்லார் வீட்டிலையும் சிக்கன் தான் செய்வாங்க. இந்த கலயத்தில் சிக்கன் அதிகமாக சாப்பிட கூடாது. என்று பல பேர் கூறுகின்றன.

கோழிகளுக்கு ஊசி போட்டு வளர்க்குறாங்க அந்த கோழியை நாம் சாப்பிடுவதால் பக்கவிளைவுகள் ஏற்படும். சிக்கன் சாப்பிடுவதால் ஒரு அசாத்தியமான உண்மையை இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்க..

இதோ அந்த வீடியோ…