க ர்ப்ப மான பெண்ணின் சி றுநீ ரை வைத்து ஆண் குழந்தையா இல்லை பெண் குழந்தையா என கண்டுபிடிக்க இரண்டு வழிகள் இதோ…!!

health

பெண்கள் கர்ப்பமான பிறகு அவர்களின் சி றுநீ ரை வைத்து ஆண் குழந்தையா அல்ல பெண் குழந்தையா என கண்டுப்பிடிக்க இரண்டு வழிகள் உள்ளன. அவை பிரக்னென்சி யூ ரின் டெஸ்ட் கிட் இந்த டெஸ்ட் செய்வதற்கு இரவு முழுவது யூரின் போ காம ல் அடுத்த நாள் காலையில் டெஸ்ட் பண்ணும் போது ரிசல்ட் தெரியும்.

மேலும் இது குறித்து தெளிவாக தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்க உங்க்ளுக்கு புரியும்..