சப்ஜா விதையை சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும்? யாரெல்லாம் சாப்பிட கூடாது தெரியுமா?

health

சப்ஜா விதையை சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும் என்றால் உடலின் வெப்பநிலை குறையும் போன்ற பல்வேறு பலன்களை நமக்கு கொடுக்கவல்லது ஆனால் யார்லாம் சாப்பிட கூடாது தெரியுமா?ஆம் இந்த தகவல் பற்றிய முழு தகவலும் வீடியோ பதிவில் கூறி இருக்கிறோம்.

நீங்களே பார்த்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.இதோ அந்த வீடியோ !!சப்ஜா விதையை சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும்? யார்லாம் சாப்பிட கூடாது தெரியுமா?