சற்றுமுன் இளம் நடிகர் சாலை வி பத்தில் தி டீரெ ன்று ம ர ணம் !! க தறிய லும் குடும்பத்தினர் .. தகவலை கேட்டு இ ர ங்கல் தெரிவிக்கும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

சினிமா

சற்றுமுன் இளம் நடிகர் சாலை வி பத்தில் தி டீரெ ன்று ம ர ணம் !! க தறிய லும் குடும்பத்தினர் .. தகவலை கேட்டு இ ர ங்கல் தெரிவிக்கும் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் கெவின் கிளார்க் சாலை யோர த்தில் ச ற்று முன் இ ற ந் த சம்பவம் ஹாலிவுட் திரையு லகில் பெரும் சோ கத் தி ல் ஆ ழ்த் தியு ள்ள து. இவர் சிகாகோ நகரில் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது இவர் சிக்னலில் காத்துக் கொண்டு இருந்தார். பிறகு சி க்னல் போட்டதும் ப யணத்தை முன்னே சென்று கொண்டிருக்கும் போது எதிரே வந்த கார் ஒன்று இவர் கார் மோதி யுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த சம்பவ இ டத்திலே யே உ யி ரி ழ ந் து ள் ளார். மேலும் வி ப த்து நடந்த இடத்தில் எதிரே வந்த காரில் ஒரு பெ ண் ஓட்டியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பெ ண் ணை இப்போது கை து செய்து வி சா ரணை நடத்தி கொண்டு வருகின்றார்கள்.

மேலும் கெவின் கிலார்கின் வயது 32 தான் ஆகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர் 2003 இலிருந்து நடித்த ஸ்கூல் ஆ ப் ராக் என்ற திரைப்படம் நல்லதொரு வரவேற்பு அவருக்கு பெற்றுக் கொடுத்தது.

மேலும் இவர் ஒரு இசைய மைப்பா ளரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவரது இ ழ ப் பி ற் கு திரையு லகினரும் குடும்பத் தினரும் தங்களது இ ர ங்க லை தெரிவித்துக் கொண்டு வருகின்றார்கள்.