சற்றுமுன் பிரபல நடிகர் உடற் பயிற்சியின் போது தி டீரெ ன மா ர டை ப்பு ஏற்பட்டு தீ வி ர சி கிச் சை பி ரிவி ல் அ னுமதி…!!

சினிமா

நடிகர் ராஜூ ஸ்ரீவஸ்தவா பிரபல ஸ் டாண்ட்-அப் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சியான “தி கி ரேட் இந்தியன் லாஃப்டர் சேலஞ்ச்” முதல் சீசனில் பங்கேற்று அதன் மூலம் நகைச்சுவை நடிகராக பிரபலமானார். அதன் பின் பல இந்தி படங்களில் நடித்துள்ளார்.

மேலும் இவர் தற்போது உத்தரபிரதேச திரைப்பட மேம்பாட்டு க வுன் சிலின் தலைவராக உள்ளார். நடிகர் ராஜு இன்று ஜிம்மில் உடற் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த அவருக்கு போது தி டீ ரென மா ர டை ப்பு ஏற்பட்டு  மருத்துவமனையில் அ னுமதி க்கப் பட்டுள் ளார்.

அவர் உடற் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது தி டீரென ச ரிந் து வி ழுந்த அவரை அங்கிருந்த பயிற்சியாளர்கள் ம ருத்து வமனை க்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். ம ருத் துவம னையில் இரண்டு முறை சிபிஆர் (CPR) கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், பின்ஆஞ்சியோகிராபி சி கிச்சை க்காக ஆய்வகத்திற்கு அ வசரமா க கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது.

மேலும் தற்போது நடிகர் ராஜுவின் உடல் நி லை அ பா ய க ட்டத் தை தா ண்டிய தாக ம ரு த்து வர்கள் தீ விர க ண்கா ணிப்பில் இருப்பதாக கூறியுள்ளார் மேலும் வெ ண்டி லேட்டர் உதவியுடனே அவரது சுவாசம் இருப்பதாகவும் ம ருத் துவர் கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்..

Copyright manithan.com