சிறுநீர் தொ ற்று, அ ரிப் பு, புண், து ர் நா ற்ற ம் இதை 2 நிமிடத்தில் சரிசெய்யலாம்… வீடியோ இதோ…!!

health Videos

சி றுநீர க தொ ற்று சின்ன குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் பா திக் கிற து. இந்த பிரச்சனையால் பலரும் தற்போது க ஷ்ட ப்ப ட்டு வருகிறார்கள். முக்கியமாக இது பெண்களுக்கு ஏற்படுகிறது.

இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் சுத்தம் இ ல்லா த க ழிவ றை, சி றுநீர் அ டக் குத ல், தண்ணீர் கு றைவா க கு டிததால், தண்ணீர் கு டிக் காம ல் இருத்தல், உடல் சூடு, ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து வேலை செய்தல் இதன் காரணமாக சிறுநீர் கு ழாயி ல் அ டைப் பு ஏற்பட்டு தொ ற்று ஏற்படுகிறது.

இந்த தொற்றை நாம் வீட்டில் இருக்கும் இந்த பொருளை வைத்தே சரிசெய்ய முடியும். இதோ இந்த வீடியோவை பாருங்க…