தன்னை வளர்த்தவர் இ றந் து விட்டதாக நினைத்து இந்த மாடு செய்த கா ரியத் தை பாருங்க….!!

Videos

இந்த மாட்டின் உரிமையாளர் பொதுவாக வெளியூருக்கு போனதே கிடையாது அப்படி வெளிய எங்கையாவது போனா உடனே வந்து விடுவார். ஆனால் கடந்த சில நாட்காளாக இவர் ஒரு வேலையா வெளியூருக்கு சென்றுள்ளார். 6, 7 நாட்கள் ஆகி விட்டது அவரால் வர மு டிய வில் லை.

அவர் வளர்த்த இந்த மாட்டுக்கு உடம்பு வேற சரி இல்லாமல் போய் விட்டது. இந்த மாடு சாணம் போட மாட்டேங்கிது சாப்பிடவே இல்லை. இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா. இந்த வீடியோவை முழுசா பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்க அ திர் ச்சி யாகி டுவீ ங்க…

அந்த வீடியோ இதோ…