தமிழ் திரைப்பட பிரபல பாடலாசிரியர் கபிலனின் மகள் த ற் கொ லை க் கு இவர்கள் தான் காரணம்?? வெளியான உண்மை…!!

சினிமா வைரல் வீடியோ

திரையுலகில் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை அ திர் ச்சிய ளிக்கும் விதமாக ஒரு செய்தி வெளியாகியுள்ளது. அதாவது தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமான பாடலாசிரியரான கபிலன் மகள் தூரிகை தனது வீட்டில் தூ க் கு ப் போ ட்டு த ற் கொ லை செய்துகொண்டார்.

மேலும் அவரது த ற் கொ லை செய்தி பலருக்கும் பே ரதி ர்ச் சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மகள் தூரிகையை அவரது பெற்றோர்கள் திருமணத்திற்கு வ ற் புறு த்தி யதால் தான் அவர் த ற் கொ லை முயற்சி செய்ததாக முதற்கட்ட வி சார ணை யில் தெரிய வந்துள்ளது.

மேலும் இவரது த ற் கொ லை ச ம்ப வம் திரையுலகினரை மிகவும் அ திர் ச்சி யில் ஆ ழ்த் தியு ள்ளது.