தினமும் ஆற்றை கடக்கும் இந்த பசு மாடு… எங்கு செல்கிறது தெரியுமா?? தெரிந்தால் ஆ ச்ச ரிய ப்படு வீங்க… நீங்களே பாருங்க வீடியோ இதோ…!!

Videos

தினமும் காலை ஒரு பசு மாடு யமுனா நதிய தாண்டி பிருந்தாவனத்திற்கு வருகிறது. பசு வருவதற்கு என்ன காரணம் என்று தெரிந்தால் ஆ ச்ச ரியப் படுவீ ங்க. இந்த யமுனா நதியில் தண்ணீர் எப்பவும் வ ற்றா மல் இருக்கும். அவ்வளவு பவித்ரம் இந்த நதிக்கு உள்ளது.

இந்த பசு தினமும் எதற்காக ஆற க டக் குதுனு இந்த வீடியோவை பாருங்க இதோ…