தினமும் இரவில் பசுமாட்டை சந்திக்க வரும் சிறுத்தை புலி… காரணம் தெரிந்து அந்த ஊர் மக்கள் அ திர் ச்சி யடை ந்த னர்… என்ன காரணம் தெரியுமா??

வைரல் வீடியோ

அந்தோனி எனும் கிராமத்தில் நடந்த உண்மை சம்பவம் இந்த கிராமத்தை சுற்றி வெறும் வ னப் பகுதி இந்த பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் ஆடு, மாடுகளை வளர்த்து பால் வியாபாரம் செய்வது போன்ற தொழில்களை செய்து வந்தனர்.

மேலும் இவர்கள் வளர்க்கக் கூடிய ஆடு, மாடுகளை எல்லாமே மே ய்ச்சல் க் காக பக்கத்தில் இருக்கும் வ னப்ப குதி யில் தான் அழைத்து செல்வார்கள். அப்போது இந்த கிராமத்தில் ஒரு சி றுத் தை பு லி வர ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்த கிராமத்தில் வளர்க்க கூடிய ஆடு, மாடுகளை எல்லாம் அ டிச் சிட்டு போது போகுது.

இதை அறிந்த அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் மக்கள் ப யந் து போகின்றன. இது குறித்து தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்க…