தி டீ ரெ ன அ வ ச ர அ வ ச ரமா க ம ரு த் து வம னை க்கு செல்லும் கேப்டன் விஜயகாந்த் – வெ ளி யான காரணத்தை கேட்டு க த றி அ ழு ம் ரசி கர்கள் ..!!!

சினிமா

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தை ராய்டு பி ரச்ச னை, தொ ண்டையில் தொ ற்று, சிறுநீரகக் கோ ளா று உள்ளிட்ட உ டல் நலக் கோ ளாறுக ளால் விஜயகாந்த்தின் ஆரோக்கியம் குன்றியது. அவரது நடை த ள ர்ந்து பொது நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க மு டி யாமல் போனது.

மேலும், தனது உ டல் நல க் கோ ளாறுக ளுக்காக சிங்கப்பூரில் உள்ள குயின் எலிசபெத் மருத்துவமனையில் சி கிச் சை எடுத்து வந்தார். இதன்பின்னர், விஜயகாந்த். சென்னையிலும், அமெரிக்காவிலும், சி கிச் சை களைத் தொடர்ந்து வருகிறார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, விஜயகாந்த் ம ரு த்து வ ப ரிசோத னைக்காக துபாய் செல்கிறார். லண்டனைச் சேர்ந்த பிரபல மருத்துவர் ஒருவர் அவருக்கு நடைபயிற்சி மற்றும் பேச்சுப் பயிற்சி கொடுப்பதற்காக துபாய் வருகிறார்.

அங்கு விஜயகாந்த்துக்கு ம ருத் துவப் பரிசோ தனை செய் த பின், சிகி ச்சையை துபாயில் அளிப்பதா லண்டன் அழைத்துச் செல்வதா என முடிவு செய்யப்பட உள்ளதாக தேமுதிக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.