நீங்க இரவு தூங்குவதற்கு முன் ஒரு பல் பூண்டை உங்கள் க ழிவ றை யி ல் போட்டால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா?? இதோ நீங்களே பாருங்க…!!

Videos

பூண்டில் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்துள்ளன. பூண்டை நாம் சமையலுக்கு பயன்ப்படுத்துகிறோம். நம் உடலில் நோ ய் எ திர் ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் தன்மை பூண்டுக்கு உள்ளது. அந்த பூண்டு உங்க டா ய்லெ ட்டுக் கும் ரொம்ப நல்லது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா நாம் இரவு தூங்குவதற் கு முன் ஒரு பல் பூண்டை எடுத்து அதை நன்றாகத் தட்டி க ழிவ றையில் போட வேண்டும்.

மறு நாள் காலையில் டா ய்லெ ட்டை சு த்த ம் செய்தால் கி ரு மித் தொ ல்லை நீங்கி விடும். இதே போல் இன்னொரு ஐடியாவும் இருக்கிறது. தண்ணீரில் கொ திக் க கொ திக் க பூண்டை ந றுக் கிப் போட வேண்டும். அது நன்கு கொதித்த பின் 15 நிமிடங்களுக்கு அதை அப்படியே மூடி வைக்க வேண்டும்.

அந்த தண்ணீரை வடிகட்டி அதை இரவு நாம் தூங்குவதற்கு முன் க ழிவ றை யில் ஊற்ற வேண்டும். மறு நாள் காலையில் டாய்லெட்டை தேய்த்துக் க ழுவி னால் டா ய்லெ ட்டி ல் உள்ள துர் நாற்றம் இருக்காது. மேலும் இதை வாரம் இரண்டு முறை இப்படி செய்து வந்தால் உங்கள் டா ய்லெ ட்டி ல் க ரையு ம் ப டியா து. பா க்டீ ரியா க்க ளும் அ ழிந் து விடும். இதை செய்து பாருங்க…