நீங்க இரவு தூ ங்கு வதற் கு முன் ஒரு பல் பூ ண்டை க ழிவ றை யி ல் போட்டால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா?? இதோ நீங்களே பாருங்க…!!

health

நாம் பூண்டை சமையலுக்கு பயன்ப்படுத்துகிறோம். அதுமட்டுமல்லாமல் இதில் மருத்துவ குணங்கள் அதிகம் உள்ளன. நோ ய் எதிர்ப்பு சக் தி யை அ திக ரிக் கும் தன்மை பூண்டுக்கு உள்ளது. பூண்டு உடலுக்கு நல்லது என்பது தெரியும். அந்த பூண்டு உங்க டா ய்லெ ட்டுக் கும் ரொம்ப நல்லது என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா.

ஆம் நாம் இரவு தூ ங்கு வதற் கு முன் ஒரு பல் பூண்டை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதை நன்றாகத் த ட்டி க ழிவ றையில் போட வேண்டும். மறு நாள் காலையில் அந்த டா ய்லெ ட்டை சு த்த ம் செய்தால் கி ரு மித் தொ ல்லை நீ ங்கி விடும். இதே போல் இன்னொரு ஐடியாவும் இருக்கிறது.

தண்ணீரில் கொ திக் க கொ திக் க பூண்டை ந றுக் கிப் போட வேண்டும். அது நன்கு கொதித்ததும் அடுப்பை அணைத்து 15 நிமிடங்களுக்கு மூடி வைக்க வேண்டும். தொடர்ந்து அந்த தண்ணீரை வடிகட்டி, அதை இரவு நாம் தூங்குவதற்கு முன் க ழிவ றை யில் ஊற்ற வேண்டும். மறு நாள் காலையில் இதை தேய்த்துக் க ழுவி னால் டா ய்லெ ட்டி ல் துர் நா ற்றம் இருக்காது.

இதை வாரம் இரு முறை இப்படி செய்தால் உங்கள் டா ய்லெ ட்டி ல் க ரையு ம் ப டியா து. பா க்டீ ரியா க்க ளும் அ ழிந் து விடும். இதை செய்து பாருங்க…