நெஞ்சை ப தற வைக்கும் காணொளி… க ண்ணீ ருடன் ஆம்புலன்சை ஓட்டிச் சென்ற டிரைவர்… உண்மை தெரிந்து நாடு முழுவதும் அ திர் ச்சி…!!

Videos

அதிவேகம் ஆ பத் தா னது. என்று நம் முன்னோர்கள் சொல்வார்கள். ஆனால் அந்த வேகம் கூட சில நேரங்களில் சில உயிரை காப்பாத்தும் என்று இந்த வீடியோவை பார்த்தா உங்க்ளுக்கே தெரியும். ஒரு சின்ன குழந்தையின் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் தன்னுடைய உயிரை பணயமா வைத்து யாருமே செய்யாத சாதனை செய்து முடித்தார்.

பிறந்து நான்கு நாட்களே ஆன குழந்தையின் இதயத்தை வேகமாக மற்ற முடிவில்லையென்றால் குழந்தையோட உயிரை காப்பாற்ற முடியாதது என்று டாக்டர் சொன்னார்கள். அதன் பின் என்ன நடந்தது என்று இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்..

இதோ அந்த வீடியோ…