ந டு ரோட்டில் ம யங் கி வி ழுந் த க ர்ப் பிணி பெண்ணிடம் ஒரு திருநங்கை செய்த கா ரியத் தை பாருங்க… வீடியோ இதோ…!!

Videos

தற்போது இருக்கும் காலகட்டத்தில் மனிதாவிமானம் அப்படின்னா என்ன என்பது பலருக்கு தெ ரியா மல் இருக்கின்றன. நடுரோட்டில் ஒருத்தவங்க வி ழுந் து கி டந் தாங் கனா நாம எதுக்கு போய் பாக்கணும் பார்த்த போலீஸ் கேஸ் ஆகணும் நினைக்கிறாங்க.

ஆனால் இப்படி இருக்கும் காலகட்டத்தில் திருநங்கை ஒருத்தவங்க நெகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயத்தை செய்து இருக்காங்க. என்ன என்பதை இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்..

வீடியோ இதோ…