பலருக்கு பி ரச்ச னையா க இருக்கும் இந்த தோல் நோ யில் இருந்த எளிதில் விடுபட சில சித்த மருத்துவ குறிப்புகள்… வீடியோ இதோ…!!

health Videos

நம் உடலில் தோல் அ ரிப் பு இதனால் ஏற்படும் நோ யை குணப்படுத்தும் தன்மை இந்த கோவக்காய்க்கு உண்டு. இந்த காயில் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் அ டங் கியுள் ளன. இதில் இரும்பு சத்து, விட்டமின் சி போன்ற சத்துக்கள் உள்ளன.

மேலும் இது குறித்து தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்கா…