பல்லி நம் உடம்பில் எந்த இடத்தில் விழுந்தால் அதிர்ஷ்டம் தெரியுமா?? பல்லி விழும் பலன் வாங்க தெரிஞ்சிக்கலாம்…!!

வைரல் வீடியோ

நம் வீட்டில் பொதுவாக எல்லோர் வீட்டிலும் கண்டிப்பாக பல்லி இருக்கும். பல்லி நம் உடலில் எந்த இடத்தில் விழுந்திருந்தாலும் அந்த பலன் ஒரு நாட்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். அது நம் உடலில் விழும் இடத்தை பொறுத்து நல்லதாக இருக்கலாம். அல்லது கெட்ட பலன்களாக இருக்கலாம்.

பல்லி உடலில் எந்த இடத்தில் விழுந்தா அதிர்ஷ்டம் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். பல்லி நம் நெற்றியின் இடது பக்கம் விழுந்தால் கீர்த்தி உண்டாகுமாம். அதாவது புகழ் பாராட்டு இது போன்ற விஷயங்கள் ஏற்படும். நெற்றியின் வலது பக்கத்தில் பல்லி விழுந்தால் லட்சுமி கடாட்சியம் என்று சொல்ல படுகிறது.

அதாவது வீட்டில் லட்சுமி கடாட்சியம் அதிகரிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. வயிற்றின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் மகிழ்ச்சி, சந்தோசம் இது போன்ற சூழ்நிலைகள் உண்டாகுமாம். வயிற்றின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் உங்கள் வீட்டில் தானியம் வரவு அதிகரிக்கும், குறிப்பாக விவசாய மக்களுக்கு உற்பத்தி அதிகரிக்கலாம்.

வீடாக இருந்தால் உணவுக்கு தேவையான பொருட்கள் அதிகமாக சேரும். கண்ணின் வலது பக்கம் விழுந்தால் உங்களுக்கு சுகம் உண்டாகும். உங்களுக்குள் இருக்கும் பயம், சோகம், கோபம், கவலை, வேதனை இவை அனைத்தும் நீங்கி சுகம் உண்டாகும். தோளின் இடது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் போகம் உண்டாகும்.

தோளின் வலது பக்கம் பல்லி விழுந்தால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் வெற்றியில் முடிவடையும். பிருஷ்டம் இடது பக்கம் அதாவது பின் பக்கம் பல்லி விழுந்தால் செல்வம் உண்டாகும்…