பல் பு ழுவை வெளியேற்றி பல்வலி மற்றும் பல் சொ த்தை யை போக்க சிறந்த வழி இதோ…!!

Videos

எந்த வலி வந்தாலும் வரலாம். ஆனால் பல் வலி மட்டும் வரக்கூடாது என்று சில பேர் சொல்வார்கள். காரணம் என்னவென்றால் சொன்னா புரிய வைக்க முடியாது. அ னுப விக்கி றவங் களு க்கு தான் இந்த வ லியோ ட அருமை தெரியும்.

பல் வலி ஏன் ஏற்படுகிறது என்றால் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் , வயது முதிர்ச்சி இதன் காரணமாக பல் வலி ஏற்படும். பல் வீக்கம், ஈறுகளில் இரத்த க சிவு, பற்களில் புழு இந்த பிரச்சனையை ஆரம்பத்தில் சரிசெய்து விடனும்.

இல்லையென்றால் அந்த பல்லை எடுக்கும் நிலை ஏற்படும். இந்தியா எப்படி சரிசெய்வது என்று இந்த வீடியோவை பாருங்க..

இதோ அந்த வீடியோ…