பெண்கள் க ர்ப் பமா க இருக்கும் போது த விர் க்க வேண்டிய ஆ பத் தான உணவுகள் இதோ…!!

health Videos

திருமணமான பெண்களுக்கு பெரிய கனவாக இருப்பது தாய்மை. பொதுவாக பெண்கள் க ர்ப் ப காலத்தின் போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக உணவுக் க ட்டுப் பாடுகள் முதலில்தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும்..

பெண்கள் க ர்ப் பமா ன பின் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மற்றும் உணவுப் பழக்கங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.இல்லையென்றால்  அது வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு பெரும் ஆ பத் தை ஏற்படுத்தி விடும்.

மேலும் பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் எந்த உணவுகளை சாப்பிடலாம் எதை சாப்பிடக் கூடாது என்று தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை முழுசா பார்த்து தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள்..