பெண்ணின் க ர்ப் பப் பையி னுள் சென்ற வி ந்து நீண்ட நாட்கள் உ யிரு டன் இருக்க செய்ய வேண்டிய மூன்று விஷயங்கள் என்னென்ன தெரியுமா??

வைரல் வீடியோ

நாம எப்போமே கையில் இருக்க கூடிய நல்ல விஷயங்களை விட்டு விடுவோம். நம்மிடம் இல்லாத அல்லது வெளிமாநில அல்லது வெளிநாட்டுக்காரர் பயன்படுத்தும் பழக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுவோம்.தமிழர்கள் நம்மிடம் இல்லாத கலா ச்சாரமா, மரு த்துவமா, உணவு முறை யா. என்ன தான் நம்மிடம் இல்லை. பெண் ணின் க ர்ப் பப் பையி னுள் சென்ற வி ந்து நீண்ட நாட்கள் உ யிரு டன் இரு க்க செ ய்ய வே ண்டிய மூன் று விஷ யங்கள் என் னென்ன தெரி யுமா??

நம்மிடம் இல்லாத மூலிகையா, எல்லா விதமான நோய்க்கும் நம்மிடம் தீர்வு இருக்கிறது என்றே சொல்லலாம்.இதில் சிக்கலான விஷயம் என்னவென்றால் நம் முன்னோர்கள் எழுதி வைத்திருந்த பல புத்தகங்கள் தற்போது இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.அப்படி அனைத்திற்கும் எளிய தீர்வினை கொண்டிருந்தோம்,தற்போது ஒரு சில நபர்கள் சித்த மருத்துவ குறிப்புகளை மக்களுக்கு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பெண் ணின் க ர்ப் பப் பையி னுள் செ ன்ற வி ந்து நீண்ட நாட் கள் உ யி ரு டன் இரு க்க செ ய்ய வே ண்டிய மூ ன்று விஷ யங்கள் என் னென்ன தெ ரியுமா?? பயன்படுத்த இந்த வீடியோவில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் சந்தேகங்களுக்கு அந்த சேனல் ஓனரிடமோ அல்லது அருகிலுள்ள சித்த மருத்துவரிடமோ கேட்டு பின்பு பயன்பெறுமாறு வலியுறுத்துகிறோம்.நன்றி.

இதோ அந்த வீடியோ..