ரா ட்சசன் படத்தில் நடித்த சோபியா இது?..நடிக்க வருவதற்கு முன்னால் இவர் என்ன தொழில் செய்து கொண்டிருந்தார் தெரியுமா? புகைப்படத்தை பார்த்து வாயைப்பிளந்த ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

த மிழ் சினி மா வில் முற்காலத்தில் இருந்த தற்போது வரை குழ ந்தை நட்ச த்திரங்களுக்கு பஞ் சமில் லை அந்த அளவிற்கு புதிய புதிய படங்களில் நிறைய குழ ந்தை நட்சத்திரங் கள் நிறைய படங்களில் அறிமுகமாகி வருகின்றனர் ஓரிரு குழ ந் தை நட் சத்தி ரங்கள் த மிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகர்களாக இருக்கும்.

குழ ந்தை களாக இருப்பார்கள் இல்லையெனில் படங்களை தயாரிக்கும் தயாரிப்பாளர்களில் கு ழந் தை களாக இருப்பா ர்கள் த மிழ் சி னிமா குழ ந்தை நட்ச த்திரங்க ளை அறி முகமாகி வரு கின்றனர்.

ரசிகர்களை வியக்க வைக்கும் அளவில் புதிய புதிய குழந் தை நட்ச த்தி ரங்கள் அறிமுகமா கி வருகி ன்றனர். கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு வெ ளிவந்த படம் ராட் ச ச ன் பி ளாக்ப ஸ்டர் ஹி ட் அடித்தது.

இந்தத் திரைப்படம் 19ஆம் வருடங்களுக்கான சிறந்த திரைப்படம் என விகடன் வழ ங்கிய விருதைப் பெற்றது. அதுமட்டுமில்லாமல் இந்தப் படத்திற்கு கதா பாத்தி ரங்களுக்கு விருது குவிந்தது.

இந்த படத்தை இயக்கிய இயக்குனர் சிறந் த இயக்குனர் என்ற விருதை பெற்றார். இப்படத்தின் கதாநா யகனாக விஷ்ணுவிஷா ல் நடி த்திருந்தார். மேலும் பல நடிகர்கள் நடித்த இந்தப் பட ம் பெரும் வெற்றியடைந்தது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் கதை களை தேர்வு செய்வது மிகவும் முக்கியம் என நினைப்பார் கதைகளில் புதிதாக இருக்கக் கூடிய படங்களில் அவர் தேர் வு செய்தார். அப்படித்தான் ராட்சன் படத்தையும் அ வர் தேர்ந்தெடுத்த வெற்றிப்படமாக அ மைத்தார்.

இந்த படத்தின் வில் ல ன் கிறிஸ் டோபர் எனும் கதாபா த்திரம் திரையில் வந்தாலே ரசி கர்கள் பிதியில் இருப் பார்கள் மற் றும் கிறிஸ்டோபர்றின் பிளா ஷ் பேக்கில் அவருக்கு சோபியா மீது கா த ல் வச ப்படு ம் பிளாஷ்பேக்கில் வரும் சோபியா.

அவரது சிற ந்த நடிப் பை வெளிப் படுத்தி யிருப் பார் மே லும் இ ந்த படத் தின் வில் ல னா க நடி த்த கிறிஸ்டோபர் சென் னை யைச் சேர் ந்த ஒரு மாணவர் சோபியா சினிமா பள்ளியில் பயிலும் ஒரு மாணவி ஆவார்.

மேலும் இந்தப் படத்துக்குப் பிறகு சோபியாக்கு எந்த ஒரு படம் வாய்ப்புகளும் இல்லாமல் இருந்தார் பிறகு டிக் டாக்கில் சோபியாவின் வீடியோ வெளியானது. அத னை கண்ட ரசிக ர்கள் ஆ ச்ச ரி யம் அடை ந்தனர்.

இவர் டிக்டா க்கில் வந்தபோது இவர் படத்தில் ராட் ச சன் படத்தில் நடித்த சோபியா ஆ ட்சி யை என லைக் மற்றும் கமெண்ட் ரசிகர்கள் செய்து வந்தனர். இதனால் சோபியா டிக் டா க்கி ல் புகழ்பெற்ற காரணத்தினால்

பல வீடியோக்களை வெளியி ட்டார் இவரின் உண்மையான பெயர் ராகவி ரேணு .பிறகு டிக் டாக் தடை செய்யப்பட் டதால் இ வரது புகைப்படங்கள் ச மூக வலை தள ங்களில் வை ரளா கி வ ருகி றது. இதோ அந்த புகைப்படங்கள்…