வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தை பிறக்கும் போது தி ருந ங்கை யா என்று தெரிந்துக் கொள்வது எப்படி?? வீடியோ இதோ…!!

Videos

கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்களுக்கு பிறக்க போவது ஆணா, பெண்ணா இல்லை தி ருந ங்கை யா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். திருங்கை என்பது யார் தெரியுமா? அதாவது ஆண் என்பது முதல் பா லின ம், பெண் இரண்டாம் பாலினம், தி ருந ங்கை தான் மூன்றாவது பா லின ம்.

மூன்றாவது பா லினமா ன இந்த தி ருந ங் கை குழந்தையாக எப்படி பிறக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். இதோ வீடியோ…