வீட்டுக்கு வெளியே கேட் முன் நின்று இந்த நாய் செய்த கா ரியத் தை பாருங்க… மி ரண் டு போயிடுவீங்க… வீடியோ இதோ….!!

Videos

வீட்டுக்கு வெளியே கேட் முன் நின்று இந்த நாய் செய்த கா ரியத் தை பாருங்க.. மி ரண் டு போயிடுவீங்க.. வீடியோ இதோ.. ஒருவர் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வெளியே எதோ சத்தம் கேட்கிறது என்று வெளியே வருகிறார். வெளியே வந்து பார்த்தால் யாருமே இல்லை. அப்போ தான் தன்னுடைய கேட்டுக்கிட்டே ஓரு நாய் உட்கார்ந்து இருக்கு பிறகு என்ன நடந்தது தெரியுமா..

வீட்டுக்கு வெளியே கேட் முன் நின்று இந்த நாய் செய்த கா ரியத் தை பாருங்க மிரண்டு போயிடுவீங்க…

வீடியோ இதோ…