தற்பொழுது விஜய் டிவி சூப்பர் சிங்கர் பிரபலம் ம ர ண ம் !!! சோ க த் தி ல் ர சி க ர் கள்!!! இ ர ங் க ல் தெரிவிக்கும் தி ரை ப் பி ர ப ல ங் க ள்!!!

சினிமா

வித்தியா சமான நிகழ்ச்சிகளை ஒளி பரப்பி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெரும் தொலைக்காட்சி களில் முக்கியப்பங்கு விஜய் டிவி-க்கு உண்டு. இவர் களது வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகளுக் கென்றே தனி யொரு ரசிகர் கூட்டமே உள்ளது. இவர்களின் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து பல முன்ன ணி தொலைக் காட்சிகளும் அதையே மீண்டும் தங்கள் சேனலில் ஒளிபரப்புவார்கள்.

அப்படி விஜய் டிவியின் செம ஹிட் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று சூப்பர் சிங்கர். சாதாரண மக்களிடம் இருக்கும் பாடும் திறமைகளை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு பெரிய அங்கீகாரம் வாங்கி தரும் ஒரு நிகழ்ச்சியாக சூப்பர் சிங்கர் உள்ளது. இ ந்த தொடரில் பங்கேற்ற பலரும் பிரபலங்களாக மாறியுள்ளனர். பலர் பின் ன ணி பாடகர் களான உயர்ந்து ள்ளனர். என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது…

இந்த நிகழ்ச்சியின் எட்டாவது சீசன் சமீபத்தில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்குபெற்ற பலரும் பிரபலங்களாக மாறியுள்ளனர்.இந்த தொடரின் துவக்கத்தில் தனது பே ண் ட் மூலம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தேவையா ன இசையை வழங்கியவர் பா லா ஜி ஆ ரா த னா. இதனை தவிர பல இசை நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இவரது பேண்ட் வாசித்துள்ளார்

இவர் இன்று கா லை கா ல மா னா ர் என்ற து க் க செய்தியை பல விஜய் டிவி மற்றும் சூ ப் ப ர் சிங் கர் பி ர ப ல ங் க ள் ப கி ர் ந் து வ ரு கி ன் ற ன ர். அவ ரது ஆ த் மா சா ந் தி அடைய பிரபல ங்களும் ர சி க ர் க ளு ம் தங்கள் ஆ ழ் ந்த அ னு தா ப ங் க ளை தெ ரி வி த் து வரு கி ன்றனர். மேலும் தகவல்களுக்கு இத்தளத்துடன் இணைந்திருங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.