ஈழத்து பெண் லொஸ்லியாவை பார்த்து கடும் சோ க த்தில் மூ ழ்கிய ரசிகர்கள்.. இதோ வெளியான புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..!!

சினிமா

ஈழத்து பெண் லொஸ்லியாவை பார்த்து கடும் சோ க த்தில் மூ ழ்கிய ரசிகர்கள்.. இதோ வெளியான புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..!!

ஈழத்து பெண் லொஸ்லியா போட்ட ஒற்றை புகைப்படத்தினால் ரசிகர்கள் புதுவருடத்தில் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர்.

அதற்கு காரணம் அவர் சோகமாக புகைப்படத்தில் இருக்கின்றார்.

புகைப்படத்தில் அழகிய புதுவருட வாழ்த்து ஒன்றையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதில் அவர் கூறியதாவது,

Leave a Reply

Your email address will not be published.