விஜே சித்ரா த ற்கொ லைக்கு யார் காரணம் என தெரியுமா ..? ஹேம் நாத்தின் ப ரப ரப்பு பேட்டியை கேட்டு பே ரதி ர்ச்சியான ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

விஜே சித்ரா த ற்கொ லைக்கு யார் காரணம் என தெரியுமா ..? ஹேம் நாத்தின் ப ரப ரப்பு பேட்டியை கேட்டு பே ரதி ர்ச்சியான ரசிகர்கள் ..!! சின்னத்திரை நடிகையான விஜே சித்ரா த ற்கொ லை செய்துகொண்ட ச ம் பவ ம் தமிழகத்தையே உ லுக் கி இருந்தது.

காதல் கணவர் தான் கொ லை செய்தார் என சித்ராவின் பெற்றோர்களும் கா வல்நி லைய த்தில் பு கார் அளித்திருந்தனர்.தொடர்ந்து சித்ராவை த ற்கொ லைக்கு தூ ண்டியதாக ஹேமந்த் கை து செய்யப்பட்டு இரண்டு மாதங்கள் சி றை யில் அ டைக்க ப்பட்டார்.பின்னர் ஜா மீனில் வெளிவந்த ஹேம் நாத், தனது உ யிரு க்கும் ஆ பத்து இருப்பதால் பா துகா ப்பு கேட்டு சென்னை கமிஷனர் அ லுவ லகத்தில் பு கார் அளித்தார்.

இ ற ப்பு க்கு யார் காரணம்? தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஹேமந்த், சித்ரா ம ரண த்திற்கு பின்னால் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஒருவர் இருப்பதாகவும் போ லீ ஸ் வி சார ணையில் அனைத்தையும் சொல்ல தயாராக இருப்பதாகவும் கூறினார்.இதனால் சித்ரா வ ழக் கு மீண்டும் சூ டுபி டித்துள்ளது. தற்போது ஊடகம் ஒன்றிற்கு பேட்டியளித்த ஹேம் நாத், ஹோட்டல் அறைக்கு வந்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.

வந்ததில் இருந்தே ஷா க்கா கவே இருந்தார், ஏதோ ஒரு யோசனையில் இருந்தார் என்றும் ரோட்டையே வெறித்து பார்த்தார் என்றும் கூறியுள்ளார்.சில அ ரசி யல் பிரமுகர்களால் ஏற்பட்ட பி ரச் சனை களை கூறிய சித்ரா அன்று இரவும் அறைக்கு வந்த பிறகு அதைப்பற்றி பேசி வ ருத்த ப்பட்டுள்ளாராம்.

மேலும், சித்ரா இ றப் புக்கு காரணமாக இருந்தது அரசியல்வாதிகள், மீடியா மற்றும் ஈவன்ட்ஸ் நடத்துபவர்கள் என்று கூறியுள்ள ஹேம் நாத்.. உரிய பா து காப்பு கிடைத்தவுடன் அவர்கள் யார் என கூறுவேன் என தெரிவித்துள்ளார்.