6 வயது குழந்தையை தூ க்கி சென்ற சி றுத் தை யை து ரத்தி கொண்டே பின்னால் ஓ டிய தாய்… அங்கே என்ன நடந்தது தெரியுமா??

Videos

மத்திய பிரதேச மாவட்டம் ஒரு கிராமத்தில் தனது 6 வயது குழந்தையை சி றுத் தை புலி ஒன்று தூக்கிசென்றது.  அந்த குழந்தையின் தாய் கிட்டத்தட்ட 1 கி மீ தூரம் அந்த சி றுத் த து ரத் திட்டு பின்னாடியே ஓடுறாங்க.

அதன் அந்த சி று த்த புலி எதற்காக அந்த குழந்தையை தூக்கி சென்றது தெரிந்து அந்த ஊர் மக்களே  அ திர் ச்சி யாகி யுள்ளன.

மேலும் இந்த தகவல் குறித்து முழுசா தெரிந்துக்கொள்ள இந்த விஷவாளோ பாருங்க…