6 வயது சிறுவனுக்கு வந்த கொ டூர நோ ய்… அப்பா, அம்மாகிட்ட சொல்லாதீங்க பிளீஸ்… என்று டாக்டரிடம் க தறு ம் சிறுவன்…!!

Videos

மனு என்ற ஒரு சிறுவன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறான். அப்போ தி டீரெ ன ம யங் கி வி ழுந் து வ லிப் பு வந்து விட்டது. பெற்ரோர்க்ள பயந்து அந்த சிறுவனை ம ருத் துவ மனை க்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க.

ம ருத் துவம னைக் கு ஆ பாத் தான சூழ்நிலையில் தூ க்கி ட்டு அந்த சிறுவனை மருத்துவர் பார்த்து விட்டு இவனுக்கு நிறைய டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். எல்லா டெஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க.

நீங்க இரண்டு நாளைக்கு ம ருத் துவம னை யில் தங்க வேண்டியிருக்கும் அவங்கள தங்க வைத்து இருக்காங்க. அதன் பின் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்துவிட்டது. அந்த ரிப்போர்ட் வாங்கி படித்த டாக்டருக்கு கண்ணுல தண்ணீர் வந்து விட்டது.

அந்தளவுக்கு மிகவும் கொ டுமை யான வி ஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த வீடியோவை பாருங்க..

இதோஅந்த வீடியோ…