முதல் மாடியில் இருந்து த வறி கீழே வி ழுந் த இரண்டு வயது குழந்தை!! இ றக் கும் நேரத்தில் 5 பேரின் உ யிரை கா ப்பா ற்றிய குழந்தை… என்ன நடந்தது தெரியுமா? வீடியோ இதோ…!!

முதல் மாடியில் இருந்து த வறி கீழே வி ழுந் த இரண்டு வயது கRead More…

ஒரு ஏழை தந்தை தன் மகனை சைக்கிளில் சுமந்து சென்றார்… த டுத் து நிறுத்திய போ லீசா ர்…. உண்மை தெரிந்து அ திர் ச்சிஅ டைந் தனர்…!!

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு தந்தை தன்னுடைய பையனை சைகRead More…

24 வருடமாக ஒரே தட்டில் உணவு அருந்திய தாய்!! அவரது இ றப் பிற்கு பின் மகனுக்கு தெரிய வந்த உண்மை… கண்க லங் க வைக்கும் வீடியோ…!!

24 வருடமாக ஒரே தட்டில் உணவு அருந்திய தாய்!! அவரது இ றப் பிறRead More…

ஆ ண்மை இ ல்லா த மாப்பிள்ளை என்று தெரிந்தும் தன் மகளை கட்டி வைத்த அப்பா… இதற்கு பின்னணியில் இருக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா??

எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் மூன்று பெண் பிள்ளைகள் ஒரு பையனRead More…